Promotievideo de mondzorglijn

Vele woonzorgcentra dienen hun trajecten noodgedwongen even on hold te zetten. Ondanks er weinig tijd is om met het mondzorgteam en de procesbegeleider samen te komen, ziet men de relevantie van het project meer dan ooit in. De nood aan mondzorg en de vraag naar begeleiding hierbij is nog steeds even urgent als voor de coronacrisis.

In één van de eerste stappen wordt er een draagvlak gecreëerd voor de implementatie van een preventief mondzorgbeleid in het woonzorgcentrum. Om het belang van preventieve mondzorg kenbaar te maken bij de medewerkers, de bewoners en de familie wordt het kick-off moment georganiseerd.

Bij het kick-off moment hoeft men niet fysiek samen te komen. Het project promoten kan op verschillende andere manieren. Denk maar aan bv. het verspreiden van informatie over het project via informatiebrochures, website, nieuwsbrief, bewonerskrantje,... het ophangen van affiches, het dragen van buttons, het afspelen van weetjes over mondzorg op een centrale TV (klik hier voor deze materialen). 

Vanaf vandaag kunnen jullie ook de promotievideo 'de mondzorglijn' link kopieren, per mail versturen, delen op sociale media of laten afspelen in het woonzorgcentrum zelf.